I januari 2021 genomfördes en enkätundersökning där 190 kvinnliga musikalartister fick svara på frågor gällande graviditet och arbete. Svaren visade att ungefär 25 procent har blivit illa bemötta vid ett eller flera tillfällen när de varit gravida och hela 67 procent har övervägt att inte skaffa barn på grund av sitt yrke.

Till hösten 2021 kommer vi därför ge ut en lathund med regler, lagar och tips med syfte att informera och tydliggöra vad som gäller. I samband med att vi släpper lathunden kommer vi även att arrangera två seminarier, ett slutet möte där vi i ett tryggt rum kan diskutera erfarenheter och oro kopplat till ämnet, och ett offentligt möte där vi bjuder in en jurist samt arbetsgivare för att uppmärksamma vårt arbete.

Båda mötena kommer ske via länk. Mer information om detta kommer efter sommaren.

Läs mer om enkäten och vårt arbete i artikeln från facktidningen Scen och Film nr. 3, 2021.

Med vänliga hälsningar

Ester, Emma, Elina och Leila


18641759_10154643186990975_1699214274_o

 ”Av de karaktärer jag har gestaltat på svenska musikalscener under 10 år har merparten varit prostituerade, strippor eller stödjande, behagande ‘showflickor’ som suktar efter manlig karaktär.” – kvinnlig musikalartist

”Jag är så fruktansvärt trött på att bli objektifierad för mitt utseende som kvinna. Så trött att jag funderar på att byta bransch. Trots brinnande passion, utbildning och många års erfarenhet.” – kvinnlig musikalartist