Kära kollegor!

Till alla er som tröttnat på att sexism fortfarande framställs på våra musikalscener.

Till alla er som tröttnat på att tvingas ikläda er förlegade och endimensionella roller när ni ska gestalta kvinnor på våra musikalscener.

Till alla er som har tröttnat på mansdominansen bland våra makthavare och vill ifrågasätta samt problematisera att musikalbranschen till största del styrs av män.

Till alla er som vill ifrågasätta vad detta gör med vår arbetssituation.

Till alla er som har tröttnat på att utsättas för sexism på våra arbetsplatser.

Till våra medsystrar och kollegor.

Det är nu jätteviktigt att vi stöttar varandra och kämpar tillsammans för att nå en förändring. Vi står i en total beroendeställning till våra arbetsgivare, till teatrar och regissörer. Vi får ofta höra att vi får vara med på ”lånad tid” och att vi alla är utbytbara. Detta kan göra det väldigt svårt att våga säga nej till exempelvis sexistisk eller stereotyp regi. Det kan finnas rädsla för att mista sitt jobb, för att inte få möjlighet till ett jobb, för att uppfattas som en otacksam anställd eller för att uppfattas som en jobbig kollega. Men du är inte jobbig och du behöver inte vara tacksam. Det viktiga är att du känner att den miljö du möter på din arbetsplats, det du får utföra på scenen och det du går igenom under processen känns rätt och tryggt för dig. Att du är stolt över ditt arbete och inte känner dig påtvingad att utföra scenerier och/eller framföra ett budskap som i slutändan sker på din bekostnad som kvinna/transperson. Hur lyckas vi våga mer? Jo, genom att stötta varandra, backa varandra och hjälpa varandra att se problematiken, genom att gå samman och säga ifrån.

Kom ihåg att branschen står i beroendeställning till oss också! Går vi inte med på deras premisser måste i sin tur en förändring ske. Makthavarna tvingas se problematiken och förhoppningsvis känner de pressen att förändra sina val och hinna ifatt år 2017 tillsammans med dess genusanalys.

Om du blir erbjuden en roll som ska framställas som stereotyp och/eller sexistisk, säg ifrån. Ta hjälp av dina kollegor om det känns lättare, men kom ihåg att du har all rätt att stå upp för din känsla och du har all rätt att säga ifrån.

Ser du en kollega som står upp mot ett sexistiskt budskap, eller en händelse då hen känt sig utsatt; backa hen. Ge hen kraft och visa omgivningen att hen inte är ensam om sin kamp. Vi är många! Ju fler som öppet backar sina kollegor, och som säger ifrån, desto bättre. Tyvärr är inte sexuella trakasserier en ovanlighet på våra arbetsplatser. Här är det extra viktigt att komma ihåg att det inte är okej. Det är inte okej och kommer aldrig att vara okej.

Om du ser någon som blir utsatt för sexuella trakasserier eller om du själv utsätts, lyft detta direkt om du orkar eller ta upp det med en kollega eller någon annan du litar på. Sexuella trakasserier är totalt förbjudet beteende och för att förtydliga ytterligare: Det är olagligt. Du har all rätt på din sida att säga ifrån. Det är ytterst viktigt att vi stöttar varandra här. Att blir utsatt för sexuella trakasserier är en högst obehaglig företeelse och något som ofta för med sig en känsla av skuld och skam för den som blir utsatt. Backa din kollega, visa att detta beteende inte är okej, skriv upp det som hänt och för statistik. Mörkertalet för sexuella trakasserier på våra arbetsplatser är väldigt högt, vi vet dock alla att det är ytterst vanligt. Om vi tillsammans kan påvisa hur vanligt det faktiskt är med dessa trakasserier, kan vi sätta större press på makthavarna för att få igenom en förändring.

Gå samman, stå upp för varandra, stötta, inkludera, synliggör, kämpa, säg ifrån, backa upp! Kärlek och styrka musikalsystrar!

Bakgrund

Till arbetsgivarna