Teaterförbundet har tillsammans med Svensk Scenkonst tagit fram ”Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar”. Du kan ladda ner checken här.

Jämställdhetschecken är tänkt som ett verktyg för chefer, arbetsledare, fackliga representanter eller jämställdhetsansvariga att initiera ett samtal och hålla koll på jämställdhetsfrågorna i verksamheten. Förhoppningen är att den ska hjälpa arbetsgivare att göra aktiva och medvetna val när det gäller till exempel rekrytering och konstnärlig gestaltning, men också att jämställdheten ska finnas med på dagordningen i det dagliga arbetet.

Checken är tänkt att omfatta alla yrkesgrupper och alla anställda oavsett anställningsform. Checken finns också på engelska.

Det finns en speciell jämställdhetscheck för filmområdet, som tagits fram av Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen Mediaföretagen.