Varför är detta ett problem?
Det är en fråga om demokrati, arbetsmiljö och representation. Om det finns färre jobb för kvinnor men fler kvinnor som är musikalartister har vi ett problem som ger ringar på vattnet, högre arbetslöshet, lägre lön och till slut mindre pension. Dessutom, syns du inte så finns du inte. Trots detta ligger musikalbranschen efter i att visa mångfasetterade kvinnoporträtt och vi saknar generell mångfald på våra musikalscener.

Varför fokuserar ni på kön?
Det är inte en slump att män dominerar i musikalbranschen likväl som resten av samhället. Det är ett strukturellt problem som vi behöver hjälpas åt att hitta lösningar på. När vi väl nått jämställdhet kan vi släppa fokus på kön.

Vems ansvar är detta?
Makthavarnas – teaterchefer, producenter, repertoarväljare, regissörer. De behöver göra medvetna val i repertoar och gestaltning.

Kommer det inte lösa sig av sig självt?
Nej. Kvinnlig rösträtt kom inte av sig självt. Reformer kräver ansträngning.

Vad kan makthavarna göra?
Teatrarna bestämmer vad som blir stort via PR och marknadsföring. De kan se över sina repertoarval. För varje musikal med en manlig huvudroll, sätt upp en med en kvinnlig. För varje gång en manlig regissör väljs, välj en kvinnlig. Kolla på vilka roller finns och vad de får göra, byt kön på rollerna. Sätt upp nyskrivna musikaler som speglar samtiden. Satsa på att skriva nya musikaler. På vår hemsida finns listor med musikaler med kvinnors berättelser i fokus och A-märkta musikaler.

Varför ser det ut såhär?
Det är ett strukturellt samhällsproblem, män väljer män och deras historier fortsätts berättas. Vi tror inte att det är en slump att av alla 24 musikaler vi loggat är det bara en och en halv musikal som regisserats av en kvinna” Teateruppsättningar hamnar ofta under luppen, kritiseras och problematiseras. En del av musikalerna är ibland så dammiga att ingen ens tittar åt det hållet. Vi efterlyser fler kritiska ögon även för musikal, både på institutioner och privatteatrar.

Vad är målet?
Målet är att förändra den rådande ojämställdheten i musikalbranschen i Sverige och öka kvinnors inflytande. Vi tror att fler kvinnor på maktpositioner kommer att leda till en bredare repertoar där berättelser utifrån kvinnans perspektiv med kvinnan som subjekt får ta mer plats. Publiken behöver kunna se något de kan identifiera sig med.

Handlar det bara om representation?
Nej det gör det inte även om den är oerhört viktig, teatern ska spegla hela samhället. Utöver den kvantitativa ojämställdheten som råder, det vill säga att det generellt finns fler roller för män än för kvinnor, råder också en kvalitativ ojämställdhet. Kvinnoroller på svenska musikalscener är allt för ofta stereotypiska och endimensionella. Kvinnors komplexitet måste tillika männens få ta plats på svenska musikalscener.

Varför är det här viktigt?
Musikal har en viktig och betydande plats i kulturen och samhället. Kultur når alla grupper; gamla, unga, friska, sjuka och oavsett etnicitet eller religionstillhörighet kan alla ta till sig skådespeleri och musik. Det är ett språk som alla kan förstå. Det är ett redskap som kan belysa alla frågor om kön, tillhörighet, identitet och värdegrunder. Därför är det viktigt att belysa en mångsidig bild av kvinnor och inte bara den stereotypa bild som vi möts av varje dag och har gjort i århundraden.