Tack till:

Teaterförbundet
Make Equal
Kristina Wicksell
Johanna Eliasson
Björn Magnusson
Och alla ni som på något sätt hjälp till med detta upprop, ni vet vilka ni är. ❤